Vedecké pracoviská

Registrácia vedeckého pracoviska
| Registrácia projektu | Registrácia interného grantu | Registrácia externého grantu |

|1-50 | |51-100 | |100-... |
Názov spoločnosti Oblasť Mesto
Рaneurópska vysoká škola katedra ekonomikyBratislava
Рaneurópska vysoká škola Ústav aplikovanej informatikyBratislava
Рaneurópska vysoká škola Ústav informatikyBratislava
Рaneurópska vysoká škola Ústav marketingovej komunikácieBratislava
Рaneurópska vysoká škola
Рaneurópska vysoká škola Dekanát Fakulty právaBratislava
Рaneurópska vysoká škola Katedra informatiky a matematikyBratislava
Рaneurópska vysoká škola Katedra matematikyBratislava
Рaneurópska vysoká škola Katedra podnikovej ekonomiky a manažmentuBratislava
Рaneurópska vysoká škola Ústav súkromného právaBratislava
Рaneurópska vysoká škola Ústav teórie a dejín štátu a právaBratislava
Рaneurópska vysoká škola Ústav verejného práva - Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostrediaBratislava

CTP Home Page


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012