Projekt - CTP

Vyplniť nový projekt
Vyplniť dotazník klienta

|1-50 | |51-100 | |100-... |
Názov Využiteľnosť Evidované
Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy FEP, FPS, FI10.04.2013
Zvyšovanie kvality manažmentu Centra transferu poznatkov do praxe CTP10.04.2013

CTP Home Page


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012