Ponukové listy CTP

Vyplniť ponukový list
Vyplniť dotazník klienta

|1-50 | |51-100 | |100-... |
Názov Využiteľnosť Evidované
TWWDIJavlqJKqw 4596985036208. 01. 2018
zHkFfYSPYBW 8463261575002. 04. 2017
Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy Informácia09.04.2013
Habilitačné konania a konania na vymenovanie profesorov Informácia09.04.2013
Rozvoj vysokej školy ( vedecko-výskumná činnosť ) Informácia09. 04. 2013
Systém kvality Informácia09. 04. 2013

CTP Home Page


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012