Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Zoznam - Plánov tvorivej činnosti

Upozornenie: V prípade potreby zmeny v odoslanom dotazníku píšte na mail ctp.dotaznik@paneurouni.com, prosím.

CTP Home Page
Vyplniť ďalší dotazník č.1 až 4 - Projekty, Vedecko výskuná činnosť, Váš názor
Vyplniť ďalší dotazník č.5 - Plán tvorivej činnosti

Copyright 2011, Centrum transferu poznatkov