Centrum transferu pozntakov

Projekt
Identifikačné údaje projektu
* - povinné položky

Poskytovateľ prostriedkov:

Poradové číslo:

Kód projektu:


Vedecké pracovisko:

Fakulta:

Pracovisko:

Riešiteľ (-ia)Názov projektu:

Planovaný termín projektu od: *

(deň.mesiac.rok)

Planovaný termín projektu do: *

(deň.mesiac.rok)

Plánovabá doba (mesiacov):

Plánovaný rozpočet:

príspevok (€)


vlastné zdroje (€)

Intenzita financovania (pomer):

%

Plánované výstupy:
Príloha :


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012