Centrum transferu pozntakov

Ponukový list poznatku
Identifikačné údaje
* - povinné položky

Názov poznatku: *

Anotácia poznatku:

Popis využiteľnosti v praxi:

Forma / stupeň ochrany:

Možnosť prevodu / poskytnutia licencie:

Kontakt v prípade záujmu o technické riešenie: *

(email/telefón):

Dátum zverejnenia ponukového listu: *

(deň.mesiac.rok):

Poznámky:


Príloha:

Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012