Centrum transferu pozntakov

Plán edičnej činnosti


Fakulta: *

Pracovisko:

Meno:

Názov publikácie: *

Predpokladaný rozsah strán: *

Predpokladaný dátum vydania: *

(deň.mesiac.rok)

Skutočný rozsah strán:

ISSN/ISBN:

Poznámka:
Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012