Centrum transferu pozntakov

Plán tvorivej činnosti

Zoznam - plánov tvorivej činnosti

* - povinné položky
Identifikačné údaje
Fakulta: *
Pracovisko: *
Meno: *
Pozícia:

PLÁN PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
1.) Kategória

1.) Názov publikácie/spoluautor:

2.) Kategória

2.) Názov publikácie/spoluautor:

3.) Kategória

3.) Názov publikácie/spoluautor:

4.) Kategória

4.) Názov publikácie/spoluautor:

5.) Kategória

5.) Názov publikácie/spoluautor:

6.) Kategória

6.) Názov publikácie/spoluautor:


PLÁN ORGANIZÁCIÍ KONFERENCIÍ A OBDOBNÉ ČINNOSTI

1.) Kategória

Názov:

2.) Kategória

Názov:

3.) Kategória

Názov:

4.) Kategória

Názov:

5.) Kategória

Názov:

6.) Kategória

Názov:

PLÁN PODÁVANIA PROJEKTOV

1.) Kategória

Názov:

2.) Kategória

Názov:

3.) Kategória

Názov:

4.) Kategória

Názov:

5.) Kategória

Názov:

6.) Kategória

Názov:

ČLENSTVO

1.) Kategória

Názov:

2.) Kategória

Názov:

3.) Kategória

Názov:

4.) Kategória

Názov:

5.) Kategória

Názov:

6.) Kategória

Názov:

ZBER OHLASOV (Doplňujúce informácie)

1.) Kategória

Názov:

2.) Kategória

Názov:

3.) Kategória

Názov:

4.) Kategória

Názov:

5.) Kategória

Názov:

6.) Kategória

Názov:


Upozornenie: Ak Vám predvolený počet položiek nepostačuje, vyplňte ďalší dotazník, prosím.

Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012