Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Rozhodnutie


Orgán: Svetová organizácia duševného vlastníctva - centrum pre arbitráž a mediáciu (WIPO Arbitration and Mediation Center)
Číslo prípadu: D2005-0629
Rok:
Strany/Účastník: PepsiCo, Inc.,
Zdroj:
URL adresa:
Kľúčové slová: doménové meno, prevod
Popis:
Copyright 2011, Centrum transferu poznatkov