Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Vedecké pracovisko
Identifikačné údaje
Spoločnosť: Рaneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta práva
Pracovisko:
Popis:
Mesto:
PSČ:
Poznámka:
Riešiteľ
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Funkcia:

Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012