Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Rozhodnutie


Orgán: Európsky patentový úrad (EPO)
Číslo prípadu: T 0601/04
Rok: 2007
Strany/Účastník: EKA CHEMICALS AB
Zdroj:Dohovor o udeľovaní európskych patentov (EPC)
URL adresa:
Kľúčové slová: vynález, patent, vynálezcovská činnosť
Popis:
Copyright 2011, Centrum transferu poznatkov