Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Legislatíva


Druh:

SE

Typ predpisu:

zákon

Názov:

o dizajnoch

Číslo:

444/2002

Autor:

Národná rada Slovenskej republiky

Rok vydania :

2002

Uverejnené v :

Zbierka zákonov Slovenskej republiky (Z. z.)

Publikované v SR ako :

Zmeny a doplnenia :

344/2004 Z.z., 84/2007 Z.z., 495/2008 Z.z.

Oblasť úpravy :

práva a právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením dizajnu

Rervízia :

Kľúčové slová :

URL adresa (link) :

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012