Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Legislatíva


Druh:

SE

Typ predpisu:

zákon

Názov:

o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo:

469/2003

Autor:

Národná rada Slovenskej republiky

Rok vydania :

2003

Uverejnené v :

Zbierka zákonov Slovenskej republiky (Z. z.)

Publikované v SR ako :

Zmeny a doplnenia :

469/2003 Z.z., 84/2007 Z.z., 279/2007 Z.z., 395/2009 Z.z.

Oblasť úpravy :

podmienky získania práva na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku, podmienky ochrany tohto práva a postup získania tohto práva pre územie členských štátov Európskej únie

Rervízia :

Kľúčové slová :

URL adresa (link) :

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012