Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Rozhodnutie


Orgán: SD EÚ
Číslo prípadu: C-307/11
Rok: 2011
Strany/Účastník: Deichman SE vs. OHIM
Zdroj:nariadenie 207/2009
URL adresa:
Kľúčové slová: ochranná známka; rozlišovacia spôsobilosť
Popis:
Copyright 2011, Centrum transferu poznatkov