Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Legislatíva


Druh:

SE

Typ predpisu:

zákon

Názov:

o právnej ochrane odrôd rastlín

Číslo:

202/2009

Autor:

Národná rada Slovenskej republiky

Rok vydania :

2009

Uverejnené v :

Zbierka zákonov Slovenskej republiky (Z. z.)

Publikované v SR ako :

Zmeny a doplnenia :

Oblasť úpravy :

právnu ochranu odrôd rastlín, podmienky udelenia šľachtiteľského osvedčenia k odrode rastliny, práva a povinnosti osôb v oblasti právnej ochrany odrôd rastlín, pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti právnej ochrany odrôd rastlín

Rervízia :

Kľúčové slová :

URL adresa (link) :

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012