Centrum transferu pozntakov

Klient- Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy


Spoločnosť: Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy
Popis:
Oblasť: Spoločenské vedy
Typ: fakulta súkromnej vysokej koly
Štatutár: dekan
e-mail: http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/faculta-masmedii/bratislava-slovakia/kontakty/; dekanat.fm@paneurouni.com
web:
Osoba: doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD.


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012