Centrum transferu pozntakov

Projekt
Identifikačné údaje projektu
* - povinné položky

Poskytovateľ prostriedkov:

Operačný program Výskum a vývoj

Poradové číslo:

015/2009/4.2/OPVaV

Kód projektu:

26240220021

Vedecké pracovisko:

Рaneurópska vysoká škola

Fakulta:

Рaneurópska vysoká škola

Pracovisko:

CTP

Riešiteľ (-ia)

Team


Názov projektu:

Zvyšovanie kvality manažmentu Centra transferu poznatkov do praxe

Planovaný termín projektu od: *

10/01/2009 (deň.mesiac.rok)

Planovaný termín projektu do: *

02/29/2012 (deň.mesiac.rok)

Plánovabá doba (mesiacov):

29

Plánovaný rozpočet:

477,448.80 príspevok (€)


23,872.44 vlastné zdroje (€)

Intenzita financovania (pomer):

95 %

Plánované výstupy:Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.

Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012

File Attachment Icon
Vzdel.JPG
File Attachment Icon
ATTPBCUA.JPG