Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Článok - Dedenie a autorské právo


Názov: Dedenie a autorské právo
URL adresa:
Meno: Peter
Priezvisko: Vojčík
Prekladateľ:
Názov časopisu: Justičná revue
Ročník: 52
Číslo: 3
Strana: 280-288
Rok vydania: 2000
Kľúčové slová: autorské právo; dedičské právo
Anotácia:


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012