Centrum transferu pozntakov

Ponukový list poznatku
Identifikačné údaje
* - povinné položky

Názov poznatku: *

zHkFfYSPYBW

Anotácia poznatku:

phKSjNlmABZ

Popis využiteľnosti v praxi:

84632615750

Forma / stupeň ochrany:

hppSQiQSKFeRKCVUaYt

Možnosť prevodu / poskytnutia licencie:

lbBLHsMLF

Kontakt v prípade záujmu o technické riešenie: *

YIGIuprHsrxV(email/telefón):

Dátum zverejnenia ponukového listu: *

02. 04. 2017(deň.mesiac.rok):

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.

Poznámky:


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012