Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Legislatíva


Druh:

SE

Typ predpisu:

vyhláška

Názov:

ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch

Číslo:

629/2002

Autor:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Rok vydania :

2002

Uverejnené v :

Zbierka zákonov Slovenskej republiky (Z. z.)

Publikované v SR ako :

Zmeny a doplnenia :

Oblasť úpravy :

Rervízia :

Kľúčové slová :

URL adresa (link) :

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012