Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Interný grantMeno predkladateľa:*

Ing. JUDr. Anna Hoľková, PhD.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

OPTIMALIZÁCIA PRÍPRAVY ŠTUDENTOV PRE ÚSPEŠNÚ PRÁVNICKÚ PRAX

Predpokladaný doba projektu od:*

12/01/2012 (deň.mesiac.rok)

do:*

06/05/2022 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

Ing. JUDr. Anna Hoľková, PhD.

Fakulta:*

Fakulta práva

Pracovisko:*

FP

Ostatní spoluriešitelia projektu:

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:

Názov výzvy: Iniciatívna úloha Fajulty práva PEVŠ

Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

http://ctp.uninova.sk/ctp.nsf/0/95451759BF8F54E4C1257FC5002DE7D6/$FILE/Tothova%20Tittlova%20VYSTUPNA%20SPRAVA%20Z%20PROJEKTU%20%28ABSOLVENTI%29.pdf

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

500.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012

File Attachment Icon
Tothova Tittlova VYSTUPNA SPRAVA Z PROJEKTU (ABSOLVENTI).docx
File Attachment Icon
Tothova Tittlova VYSTUPNA SPRAVA Z PROJEKTU (ABSOLVENTI).pdf