Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Legislatíva


Druh:

SE

Typ predpisu:

zákon

Názov:

o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru

Číslo:

200/2004

Autor:

Národná rada Slovenskej republiky

Rok vydania :

2004

Uverejnené v :

Zbierka zákonov Slovenskej republiky (Z. z.)

Publikované v SR ako :

Zmeny a doplnenia :

200/2004 Z.z., 116/2006 Z.z., 465/2008 Z.z., 476/2009 Z.z., 508/2010 Z.z.

Oblasť úpravy :

podmienky, za ktorých sa prijímajú opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru podľa osobitného predpisu, oprávnenie nariadiť zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia súdu falzifikátom, nedovolenou kópiou alebo tovarom, ktorým sa porušuje iné právo duševného vlastníctva, rozhodovanie colného úradu o zničení tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva bez rozhodnutia súdu o tom, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva

Rervízia :

Kľúčové slová :

URL adresa (link) :

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012