Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Legislatíva


Druh:

M

Typ predpisu:

Názov:

Madridská dohoda o medzinárodnom zápise tovarových a obchodných známok

Číslo:

65/1975

Autor:

Rok vydania :

Uverejnené v :

Zbierka zákonov (Zb.)

Publikované v SR ako :

vyhláška ministra zahraničných vecí

Zmeny a doplnenia :

78/1985 Zb., 267/1998 Z.z.

Oblasť úpravy :

ochranu známok pre výrobky alebo služby zapísaných v krajine pôvodu prostredníctvom prihlášky na Medzinárodnom úrade duševného vlastníctva zriadeného podľa Dohovoru o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podanej prostredníctvom úradu krajiny pôvodu

Rervízia :

revidovaná v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Nice 15. júna 1957 a v Stockholme 14. júla 1967

Kľúčové slová :

URL adresa (link) :

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012