Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Legislatíva


Druh:

M

Typ predpisu:

Názov:

Dohovor o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva

Číslo:

69/1975

Autor:

Rok vydania :

Uverejnené v :

Zbierka zákonov (Zb.)

Publikované v SR ako :

vyhláška ministra zahraničných vecí

Zmeny a doplnenia :

80/1985 Zb.

Oblasť úpravy :

podpora ochrany duševného vlastníctva v celom svete spoluprácou medzi štátmi v účelnej súčinnosti s ostatnými medzinárodnými organizáciami

Rervízia :

Kľúčové slová :

URL adresa (link) :

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012