Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

Iné

Meno predkladateľa:*

doc. RNDr. Ružický Eugen, CSc,

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – „InovEduc“

Predpokladaný doba projektu od:*

06/01/2015 (deň.mesiac.rok)

do:*

04/30/2017 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

doc. RNDr. Ružický Eugen, CSc,

Pracovisko:*

FI

Ostatní spoluriešitelia projektu:

RNDr. Ján Lacko PhD, PEVŠ + Centrum pre európsku politiku + Carpathia Užhorod.

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

Norsky finančný mechanizmus

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

5x110x12x2=13 200 hod.

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

1. Budovanie bilaterálnej komunikačnej platformy (05/2015 – 04/2017). 2 – Tvorba 3D modelov a vývoj aplikácií pre virtuálnu rozšírenú realitu 05/2015 – 04/2017). 3 – Vzdelávanie (07/2015 – 04/2017),

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

639,430.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

19,470.00

bežné prostriedky (€):

619,960.00





Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012