Centrum transferu pozntakov

Ponukový list poznatku
Identifikačné údaje
* - povinné položky

Názov poznatku: *

Rozvoj vysokej školy ( vedecko-výskumná činnosť )

Anotácia poznatku:

Popis využiteľnosti v praxi:

Informácia

Forma / stupeň ochrany:

Možnosť prevodu / poskytnutia licencie:

Kontakt v prípade záujmu o technické riešenie: *

marian.klacansky@uninova.sk(email/telefón):

Dátum zverejnenia ponukového listu: *

09. 04. 2013(deň.mesiac.rok):

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.

Poznámky:


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012

File Attachment Icon
X_kapitola sku.pdf