Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

Program riadené Európskou komisiou

Meno predkladateľa:*

Martin Dolinský

Email predkladateľa:*

martin.dolinsky@sustainability.sk

Názov projektu:*

Responsible Market Research and Innovation in Industrial Context

Predpokladaný doba projektu od:*

1.1.2016 (deň.mesiac.rok)

do:*

31.12.2018 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

Martin Dolinský

Pracovisko:*

Fakulta ekonómie a podnikania

Ostatní spoluriešitelia projektu:

doc. Pavol Molnár

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

Projekt sa venuje udržateľnému rozvoju, čo je súčasťou vízie FEP PEVS

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:


Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

To demonstrate how to implement RRI via stakeholder involvement, taking account of social differences, Corporate Sustainability & Responsibility 2.0, Web 2.0, etc.; maintaining the quality of the final outcomes (complying with global standards relating to sustainability, precautionary principle, gender equality and ethics, among others).  To foster collaboration between actors from industry, research, policy makers, and civil society to jointly define, test, develop and implement an RRI-inspired CSR 2.0 Roadmap for the responsible development of particular technologies, systems, products or services, with emphasis at B2B and B2C relationships.  To increase public-private partnership in the innovation process together with the social values and acceptability of innovation (more inclusive innovation process), and facilitate the emergence of new business models that embed sustainability and social responsibility throughout the entire business process.

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

Project solves the question how to make CSR 2.0 (Corporate Sustainability & Responsibility), embedding creativity, scalability, responsiveness, glocality, and circularity, more attractive industries (especially those who are not altruists) from the business perspective. “Low-hanging fruits” offered by CSR 1.0 were represented by improved economic effectiveness (cases, when economy and ecology live in symbiosis – willing to consume less material), and better image of those who were able to deliver verifiable results of their CSR policies. But besides this, the CSR 2.0 is supposed to provide entrepreneurs with greater variety of competitive advantages. ReMaRIC project, in its first phase, aims to demonstrate how to implement RRI via stakeholder involvement, taking account of social differences, Corporate Sustainability & Responsibility 2.0, Web 2.0, etc.; maintaining the quality of the final outcomes (complying with global standards relating to sustainability, precautionary principle, gender equality and ethics, among others). In the second phase, ReMaRIC project aims to foster collaboration between actors from industry, research, policy makers, and civil society to jointly define an RRI-inspired CSR 2.0roadmap for the responsible development of particular technologies, systems, products or services, with emphasis at B2B and B2C relationships. The ReMaRIC project, in its final phase, while testing, developing and implementing of RRI-inspired CSR 2.0 roadmap, aims to increase public-private partnership in the innovation process together with the social values and acceptability of innovation (more inclusive innovation process), and facilitate the emergence of new business models that embed sustainability and social responsibility throughout the entire business process. ReMaRIC project is being delivered by consortium composed of partners residing in CEE region, and is supported by industries and organizations of all size categories from CEE region and also from the former EU 15 member states.

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

1.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012