Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Rozhodnutie


Orgán: SD EÚ
Číslo prípadu: C-59/08
Rok: 2008
Strany/Účastník: COPAD vs. Christian Dior Couture at al.
Zdroj:smernica 89/104/EHS
URL adresa:
Kľúčové slová: ochranná známka; licencia
Popis:
Copyright 2011, Centrum transferu poznatkov