Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Legislatíva


Druh:

SE

Typ predpisu:

nariadenie

Názov:

o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89

Číslo:

110/2008/ES

Autor:

Európsky parlament a Rada

Rok vydania :

2008

Uverejnené v :

Úradný vestník Európskej únie

Publikované v SR ako :

Zmeny a doplnenia :

Oblasť úpravy :

Rervízia :

Kľúčové slová :

URL adresa (link) :

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012