Centrum transferu pozntakov

Projekt
Identifikačné údaje projektu
* - povinné položky

Poskytovateľ prostriedkov:

Operačný program vzdelávanie

Poradové číslo:

003/2012/4.2/OPV

Kód projektu:

26140230012

Vedecké pracovisko:

Paneurópska vysoká škola

Fakulta:

FEP, FPS, FI

Pracovisko:

FEP, FPS, FI

Riešiteľ (-ia)

Team


Názov projektu:

Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy

Planovaný termín projektu od: *

01/01/2013 (deň.mesiac.rok)

Planovaný termín projektu do: *

02/28/2015 (deň.mesiac.rok)

Plánovabá doba (mesiacov):

26

Plánovaný rozpočet:

427,950.00 príspevok (€)


21,416.94 vlastné zdroje (€)

Intenzita financovania (pomer):

95 %

Plánované výstupy:Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.

Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012

File Attachment Icon
Vzdel.JPG