Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Legislatíva


Druh:

SE

Typ predpisu:

smernica

Názov:

o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie)

Číslo:

2006/115/ES

Autor:

Európsky parlament a Rada

Rok vydania :

2006

Uverejnené v :

Úradný vestník Európskej únie

Publikované v SR ako :

Zmeny a doplnenia :

Oblasť úpravy :

Rervízia :

Kľúčové slová :

URL adresa (link) :

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012