Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Legislatíva


Druh:

SE

Typ predpisu:

zákon

Názov:

o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

Číslo:

215/2001

Autor:

Národná rada Slovenskej republiky

Rok vydania :

2001

Uverejnené v :

Zbierka zákonov Slovenskej republiky (Z. z.)

Publikované v SR ako :

Zmeny a doplnenia :

Oblasť úpravy :

podmienky na ochranu genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo a ich trvalo udržateľné využívanie pre potreby výživy ľudí, zvierat a poľnohospodárstva a na zachovanie biologickej rôznorodosti rastlín

Rervízia :

Kľúčové slová :

URL adresa (link) :

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012