Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Článok - Právne aspekty licencií - ochrana databáz a ich úprava v právnom poriadku SR


Názov: Právne aspekty licencií - ochrana databáz a ich úprava v právnom poriadku SR
URL adresa:
Meno: Andrea
Priezvisko: Moravčíková
Prekladateľ:
Názov časopisu: Knižnica
Ročník: 2
Číslo: 8
Strana: 450-453
Rok vydania: 2001
Kľúčové slová: databáza; autorské právo
Anotácia:


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012