Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Vedecké pracovisko
Identifikačné údaje
Spoločnosť: Рaneurópska vysoká škola
Fakulta:
Fakulta informatiky
Pracovisko:
Ústav informatiky
Popis:
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 02
Poznámka:
Riešiteľ
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:
Funkcia:

Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012