Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Článok - Prodej internetového portálu


Názov: Prodej internetového portálu
URL adresa:
Meno: Michal
Priezvisko: Černý
Prekladateľ: Telec, I.
Názov časopisu: Právny obzor
Ročník: 88
Číslo: 2 - 3
Strana: 159
Rok vydania: 2005
Kľúčové slová: autorské právo; internet; portál
Anotácia:


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012