Centrum transferu pozntakov

Paneurópska vysoká škola

Centrum transferu poznatkov do praxe

Rozhodnutie


Orgán: Svetová organizácia duševného vlastníctva - centrum pre arbitráž a mediáciu (WIPO Arbitration and Mediation Center)
Číslo prípadu: D2005-0619
Rok: 2005
Strany/Účastník: Hugo Boss AG Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG
Zdroj:
URL adresa:
Kľúčové slová: doménové meno, zrušenie
Popis:
Copyright 2011, Centrum transferu poznatkov