Centrum transferu pozntakov

Ponukový list poznatku
Identifikačné údaje
* - povinné položky

Názov poznatku: *

TWWDIJavlqJKqw

Anotácia poznatku:

YzjkghGzQpXEyB

Popis využiteľnosti v praxi:

45969850362

Forma / stupeň ochrany:

rcCcqxWQkxwlwBW

Možnosť prevodu / poskytnutia licencie:

WnruLunWUxHQB

Kontakt v prípade záujmu o technické riešenie: *

hwpHSyXqts(email/telefón):

Dátum zverejnenia ponukového listu: *

08. 01. 2018(deň.mesiac.rok):

Príloha :

Po kliknutí sa otvorí príloha.

Poznámky:


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012