Centrum transferu pozntakov

Prihláška výskumného projektu - Externý grant


Poskytovateľ grantu:*

Program riadené Európskou komisiou

Meno predkladateľa:*

Rudenko Slavomír, JUDr., PhD.

Email predkladateľa:*


Názov projektu:*

Mobilitný program ERASMUS+/programové krajiny

Predpokladaný doba projektu od:*

03/01/2015 (deň.mesiac.rok)

do:*

03/31/2017 (deň.mesiac.rok)

Vedúci projektu:*

Rudenko Slavomír, JUDr., PhD.

Pracovisko:*

REKTORÁT

Ostatní spoluriešitelia projektu:

Straková (Sabová) Radka Ing.

Doktoranti a študenti:

Súčinnosť s výskumným zámerom alebo PEVŠ:

Súčinnosť s oborom doktorandského programu:

mluvné obdobie - na základe zmluvy s narodnou agentúrou (16 - 24 mesiacov)

Uvažovaná výskumná kapacita riešiteľov projektov (v hod.)

a) v členení podľa riešiteľov na príslušný rok:

b) uvažovaná kooperácia:

Počet a druh výstupu pre akreditáciu

Vedecké ciele projektu

a) na celú dobu riešenia:

mobility v programe ERASMUS+

b) na príslušný rok, na ktorý sa žiadajú prostriedky:


Stručná charakteristika projektu:

a) súčasný stav (aktuálnosť riešenia problematiky):

b) uvažované metódy a postupy riešenia:


Finančné požiadavky na zabezpečenie projektu

a) CELKOM za dobu trvania (€):*

264,567.00


b) V požadovanom roku -


kapitálové prostriedky (€):

bežné prostriedky (€):


Copyright Centrum transferu poznatkov PEVŠ, 2012